Duik- en Onderwatersport Vereniging Botlek
Vragen? Meer informatie? Mail dan naar: info@dovbotlek.nl
Contributie

Maandelijkse contributie DOV Botlek, Spijkenisse

Jeugdleden t/m 17 jaar: €  7,50
Leden: € 17,--
Gezinsleden: € 13,--


Naast de contributie dient jaarlijks de verplichte NOB bijdrage betaald te worden, rond de vijftig euro voor volwassenen. 

Voor de definitie van een jeugdlid volgen we de NOB: iedereen die op 1 januari van het lopende jaar nog geen 18 is, is het gehele jaar jeugdlid.

Zie www.onderwatersport.org voor de actuele bedragen.

| Over DOV Botlek | Ledeninformatie | Clubblad |


Inschrijfformulier

Inschrijfformulier   (pdf)
Toestemming AVG (pdf)
Inschrijfformulier   (doc)
Toestemming AVG (doc) 
 
Reglement & statuten
Huishoudelijk reglement & statuten (pdf)

Aandacht voor grensoverschrijdend gedrag
DOV Botlek onderschrijft de gedragsregels zoals die door sportkoepel NOC*NSF en de NOB zijn opgesteld. Adri Broersen is aangesteld als onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Van de enkele minderjarigen leden binnen onze vereniging zijn ook de ouders lid. Nieuwe trainers/zwembadlesgevers/instructeurs worden begeleid door meerdere ervaren lesgevers en daarbij ook vertrouwd gemaakt met bovengenoemde gedragsregels.
Elk nieuw lid wordt gewezen op de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij grensoverschrijdend gedrag kan het bestuur over gaan tot royement, conform artikel 11c van het huishoudelijk reglement. 

NB: het blijkt dat een VCP niet gelijktijdig een bestuursfunctie mag hebben. Vooralsnog hebben we dan ook geen akkoord gekregen om een VOG aan te vragen. Aangezien Adri per 7 maart 2019 aftreedt en dus geen bestuurslid meer is, verwachten we dat vanaf de ALV2019 we wel een akkoord kunnen krijgen. Als bestuur beraden we ons nog op de verdere vervolgstappen.

Contributie
Zie blokje hiernaast.

Ledenvergadering
Notulen jaarvergadering 08 maart 2018    (pdf)

Notulen jaarvergadering 15 februari 2017 (pdf) 

Notulen jaarvergadering 17 februari 2016 (pdf)

Notulen jaarvergadering 18 februari 2015 (pdf)

Notulen jaarvergadering 19 februari 2014 (pdf)