Duik- en Onderwatersport Vereniging Botlek
Vragen? Meer informatie? Mail dan naar: info@dovbotlek.nl
Extra info

 

 

Disclaimer

De website www.dovbotlek.nl en de meeste onderdelen (tekst en foto's) zijn eigendom van DOV Botlek, Spijkenisse.

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DOV Botlek, Spijkenisse.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. DOV Botlek, Spijkenisse sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. DOV Botlek, Spijkenisse is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.